Algemene Voorwaarden voor Ticketverkoop via Website

 

Tickets:

Organisatie Feesttent Liessel is verantwoordelijk voor het evenement en de verkoop van de tickets.

De vermelde prijzen zijn inclusief ticketfee en BTW.

De persoon die via de website tickets aanschaft is voor de organisatie de contactpersoon

en diegene ontvangt op de avond het aantal bandjes voor de bestelde tickets.

Tickets worden aangeschaft voor het evenement van:

Vrijdag 1 maart of zaterdag 2 Maart 2024 en zijn alleen te gebruiken tijdens deze wintereditie.

Ticketverkoop vindt plaats vanaf  12 januari 2024, 16:00 uur

www.feesttentliessel.nl

 

Aanbod & acceptatie:

Het aanbod voor de verkoop van tickets via de website geldt zolang de voorraad strekt.

De koper aanvaardt het aanbod door de bestelling en betaling van de tickets af te ronden.

 

Annulering & restitutie:

Tickets kunnen niet worden geannuleerd of gerestitueerd, tenzij expliciet vermeld door de organisator of volgens wettelijke vereisten.

In geval van annulering van het evenement wordt het ticketbedrag terugbetaald, met uitzondering van servicekosten.

 

Toegang & Identificatie:

Toegang tot het evenement wordt verleend aan of via de contactpersoon op vertoon van het geldige ticket, verkregen via de officiële website.

Controle d.m.v.  ID  ( ook i.v.m. alcoholwet 18+).

De koper is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte persoonlijke informatie.

Bij verlies of diefstal van het ticket is de organisator niet verplicht tot vervanging.

 

Evenement wijzigingen:

 De organisator behoudt zich het recht om het evenement te wijzigen betreffende line-up of programma.

 

Aansprakelijkheid:

De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel tijdens het evenement,

tenzij veroorzaakt door nalatigheid van de organisator.

 

Privacy:

Persoonlijke informatie verstrekt tijdens het aankoopproces wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt in

overeenstemming met het privacy beleid.

Op de avonden zullen er party foto’s gemaakt gaan worden voor eventueel gebruik promo materiaal.

Deze zullen na het evenement op de site www.feestentliessel.nl bezichtigd kunnen worden.

 

Overige bepalingen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

-Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door de organisator.

 

Toepasselijk recht:

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Door het voltooien van de aankoop gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden voor ticketverkoop.

 

Tot snel,

Feestelijke groeten,

Crew "Feesttent Liessel Winter Editie''